Uticaj COVIDa-19 na naš rad

Izjava o odgovornosti


Podaci predstavljeni na IEGStore.com su opšti i ne garantujemo njegovu tačnost. Sve cene su podložne promeni. U.S. Food and Drug Administration nije evaluirala bilo kakve izjave o proizvodima i zdravstvenim tvrdnjama. Proizvodi predstavljeni na ovom mestu nisu namenjeni dijagnozi, lečenju ili sprečavanju bilo koje bolesti.

Uvek se treba posavetovati sa zdravstvenog profesionalaca pre uzimanja ili upotrebe bilo kakvih dijetetskih, prehrambenih, biljnih ili homeopatskih dodataka ili pre započinjanja bilo kakvih programa ishrane, vežbi ili dodataka prehrani. Svaka osoba je različita, a način na koji reagujete na određeni proizvod ili vežbu može se značajno razlikovati od drugih ljudi. Proizvodi koji se prodaju na ovom mjestu imaju hipotetske prednosti i mogu imati štetne sporedne efekte. Ne biste se trebali oslanjati na bilo kakve informacije na ovoj web lokaciji isključivo radi lečenja bilo koje određene bolesti ili zdravstvenog stanja.


Ne garantujemo i ne snosimo odgovornost za informacije na ovoj web stranici koje se odnose na proizvode ili dodaci za bilo koje zdravstvene svrhe. Ove informacije pružaju se samo kao smernice koje će se koristiti prilikom razgovora o programu sa zdravstvenim radnikom.


IEGStore.com ne daje garancije, izričite ili podrazumevane, u vezi sa bilo kojim proizvodima ili uslugama koji se prodaju ili o kojoj se raspravlja na ovoj web lokaciji, uključujući bilo kakvu garanciju pogodnosti za određenu svrhu. IEGStore.com ne snosi nikakvu odgovornost kao izdavač informacija ili preprodavač bilo kog proizvoda ili usluge dobavljača, uključujući, bez ograničenja, bilo kakvu odgovornost za neispravne proizvode. Nismo odgovorni za neispravnu robu nezavisnih proizvođača.